úvodní » Zahrada » Brány, ploty a cesty » Jak položit zámkovou dlažbu?


Jak položit zámkovou dlažbu?

Betonová zámková dlažba se na našich zahradách a pozemcích hojně využívá. Používá se k dláždění cest, vjezdů a parkovacích ploch nebo k veřejným chodníkům. Její výhodou je poměrně snadná pokládka a opravdu široká nabídka barev a odstínů. Co je při pokládce nejdůležitější a jak krok za krokem postupovat, jsme pro vás sepsali v následujícím článku.

Základ je připravit podloží

Prvním krokem je si vyznačit hranici pokládky. Poté přichází příprava podloží, která spočívá v udělání výkopu. Pak následuje zhutnění a srovnání dna výkopu. Hloubku výkopu volte podle účelu a zatížení budoucí zámkové dlažby.

Pokud chcete vytvořit příjezdovou cestu, odstavnou plochu automobilu nebo vjezd je potřeba vytvořit výkop o celkové hloubce 85 - 100 cm. U pěší cesty, která nebude nijak zvlášť zatížená postačí hloubka 30 - 35 cm.

Po vytvoření dostatečně hlubokého výkopu přichází na řadu zhutnění, a to za pomocí válcování. Vytvořené zhutněné dno výkopu musí kopírovat plánovaný sklon připravované plochy a to tak, aby všechny podkladní plochy měly ve všech místech stejnou hloubku. Jedině tak zabráníte pozdějšímu propadu dlažby.

Pevný podklad

Pokud je dno důkladně a kvalitně připravené, přichází na řadu pevný podklad. Ten se skládá ze jedné nebo dvou podkladních vrstev. První je hrubá podkladní vrstva a ta se připravuje při budování pojízdných komunikací a ploch a ve zhutněném stavu musí dosahovat hloubky 250 - 350 mm.

Tuto vrstvu tvoří nejčastěji kamenná drť o zrnitosti 16 - 32 mm a následně se zhutňuje vibrační deskou. Na tuto vrstvu přichází jemná podkladní vrstva tvořená kamennou drtí o zrnitosti 8- 16 mm a opět se použije vibrační deska.

Jemná podkladní vrstva má hloubku ve zhuštěném stavu kolem 100 - 150 mm. Na plochy, které budou sloužit pouze pro pěší provoz se vytváří pouze jemná podkladní vrstva a ta se ukládá přímo na dno výkopu.

  • mezi jednotlivými vrstvami se osazují obrubníky

Ložní vrstva

Poslední vrstvou než přijde na řadu samotná zámková dlažba je ložní vrstva tvořená jemnou drtí o zrnitosti 2 - 5 mm. U této vrstvy je podstatné, aby byla ve všech místech stejně hluboká a po celé své ploše dokonale rovná.

Pro srovnání se využívají dřevěné nebo ocelové latě. Latě vám poslouží jako vodící pásy při srovnávání drtě do roviny pomocí hliníkové lišty. Tato vrstva se již nehutní a nesmí se na ní vstupovat.

Pokládka zámkové dlažby

Při výběru zámkové dlažby musíte zohlednit její používání. Pro pěší provoz se vhodná dlažba o tloušťce 60 mm, pro pojezdové plochy pak tloušťka 80 mm. Pokládku dlažby je dobré provádět ze tří palet dlažby najednou, aby se docílilo barevně kompaktního odstínu povrchu.

Při pokládání dlažby dodržujte požadovanou vazbu a postupujte od jednoho konce ke druhému. Pokládání dlažby se provádí vždy od nejnižšího místa k nejvyššímu, aby jednotlivé kusy dlažby neujížděly dolů. Pomáhejte si gumovou palicí a mezi dlaždicemi nechávejte malé spáry (2 mm). Nezapomeňte na kontrolu sklonu pomocí šňůry, latě nebi vodováhy.

Pokud narazíte na obrubník, kanál je dobré využít půlené segmenty, které se k většině dlažeb vyrábějí nebo si vyrobit požadovaný kus sami. K tomu budete potřebovat řezačku na zámkovou dlažbu, diamantovou pilu nebo úhlovou brusku s řezacím kotoučem na beton.

Finální spárování dlažby

Poslední krokem k dokonalé zámkové dlažbě je vyspárování.To se provádí tak, že se dlažba posype jemným křemičitým pískem, který zajistí odvod dešťové vody a zabrání prorůstání plevele, trávy, mechů ale také vápenných výkvětů.

Základním předpokladem je, že písek musí být při aplikaci dokonale suchý. Po nasypání písku na dlažbu přichází zhutnění v obou směrech za pomocí vibrační desky s ochranným návlekem, aby dlažba nepopraskala. Poté se dlažba opět zasype a pak už jen zamete.