úvodní » Zahrada » Brány, ploty a cesty » Brány a příjezdové cesty k rodinnému domu


Brány a příjezdové cesty k rodinnému domu

Brány a vstupy na pozemek tvoří hranici mezi rušným vnějším světem a naším domovem, místem klidu a relaxace. Z toho plyne i jejich dvojí funkce, kdy domácí a zvané lákají ke vstupu a nezvané udržují v uctivé vzdálenosti. Od vjezdové brány očekáváme, že ji za každých okolností snadno a pohodlně otevřeme, abychom mohli vstoupit či vjet na náš pozemek. Rovněž chceme, aby ladila s plotem, případně s garážovými vraty. Výběr brány však není jen o jejím vzhledu.

Křídlová nebo posuvná brána?

Již jsme zmínili, že výběr brány nepodléhá pouze našim preferencím, ale je rovněž ovlivněn dalšími faktory, jako tvar pozemku či délka příjezdové cesty. Obecně rozlišujeme dva typy bran-  křídlová nebo posuvná brána.

Křídlová brána

Většina starších bran patří k otočným křídlovým, s nimiž většinou manipulujeme ručně. Křídlová brána pro své otevření vyžaduje mnoho místa, a to buď vně, nebo uvnitř pozemku, případně kombinovaně. Záleží na tom, pro jaký směr otevírání jsme se rozhodli. Křídlové brány mohou být opatřeny jedním či dvěma křídly. Tento druhy brány je vhodný spíše pro úzké a dlouhé pozemky.

Základní specifikace křídlové brány:

 • Vyžaduje prostor na příjezdové cestě
 • Vyžaduje k instalaci větší základový prostor
 • Dostupné šířky až do 6 m (některé typy pouze do 3m)
 • Otevírání křídlové brány bez motorizace je méně komfortní než u posuvné brány
 • Motorizace je dražší
 • Existuje riziko poškození auta křídlem brány, které posune vítr

Posuvná brána

Posuvná brána nevyžaduje příliš prostoru na příjezdové cestě, jelikož se posouvá podél oplocení. Je doporučeno připočíst délku protizávaží k délce brány, abychom zjistili, kolik prostoru budeme potřebovat pro posuvné křídlo. V cestě však křídlu nesmí bránit žádná překážka. Posuvná brána bude dobře fungovat na krátkých a širokých pozemcích. Obecně se posuvné brány člení na samonosné a posuvné na kolejnici.

Základní specifikace samonosné posuvné brány:

 • Nevyžaduje žádný prostor na příjezdové cestě, pouze podél plotu
 • Dostupná je téměř jakákoliv délka
 • Otevírání je jednodušší, než u křídlové brány, a to i bez motorizace
 • Levnější motorizace než u křídlové brány
 • Bezpečnější užití
 • K instalaci vyžaduje menší základový prostor
 • Není k zemi připevněna kolejnice, ale brána je vybavena protizávažím a vyžaduje k otevření více prostoru
 • Absence kolejnice znamená snazší údržbu

Základní specifikace posuvné brány na kolejnici:

 • Nevyžaduje žádný prostor na příjezdové cestě, pouze podél plotu
 • Dostupná je téměř jakákoliv délka
 • Otevírání je jednodušší, než u křídlové brány, a to i bez motorizace
 • Levnější motorizace než u křídlové brány
 • Bezpečnější užití
 • K instalaci vyžaduje menší základový prostor
 • Nutná pevná zemní instalace kolejnice
 • Listy, kameny či sníh se mohou v bráně nahromadit a brána se tak stane nepojízdnou

Příjezdová cesta

Příjezdová cesta od brány k rodinnému domu je vizitkou celého pozemku, jelikož je to první část, které si potenciální návštěva všimne. Plní proto jak estetickou, tak i čistě praktickou roli, jelikož správně zvolený materiál a provedení umožní pohodlný přesun vozidlem či pěšky od vstupu na pozemek až k našemu prahu.

Jaké faktory brát v úvahu?

Při stavbě příjezdové cesty musíme zvážit její šíři a délku, která bude nejlépe odpovídat velikosti pozemku a umístění rodinného domu či garáže. Berme rovněž v potaz velikost a váhu automobilů, které po ní budou jezdit. Je rovněž lepší, pokud se nová cesta nebude příliš svažovat, jelikož rovný a pevný povrch lépe snáší zátěž a je zárukou delší životnosti. Příjezdová cesta by se rovněž měla snadno udržovat a čistit od nečistot.

Jaký materiál?

Před stavbou je vhodné si určit rozpočet, jelikož materiály jako přírodní kámen jsou sice krásné, ale rovněž drahé. Nejpoužívanější materiál na stavbu příjezdové cesty je beton, případně betonové dlaždice či umělý kámen. Další volbou může být asfaltová deska, která má však daleko menší životnost.

Vždy se snažte vybírat podobné materiály ke vzhledu okolí.  Není moc hezké, aby Vaše příjezdová cesta nebo brána nekorespondovala se stylem zahrady nebo celého domu. Stejná pravidla platí pro výběr povrchů ostatních cest na pozemku či oplocení.