úvodní » Stavba » Zateplení a izolace » Jak správně zateplit dům?


Jak správně zateplit dům?

Kompletní zateplení a rekonstrukce staveb se provádí zpravidla kvůli tomu, že konkrétní budova již nesplňuje požadavky na tepelné izolace a nízkoenergetický provoz. Kvůli tomu u takového domu vzniká také hygienické riziko, kdy dochází ke vzniku plísní. 

Výběr izolantu

Pokud plánujete zateplování domu, je důležité ještě před samotnou realizací vybrat vhodný izolant. Na trhu je běžně k dispozici zejména pěnový polystyren nebo minerální vlna. U obou těchto materiálů je podobný součinitel tepelné vodivosti. Pokud byste u obou materiálů zvolily stejnou tloušťku desek, pak by byla úspora za energie byla obdobná. 

Nevíte-li, jaký z materiálů by byl pro Vás vhodnější? Pěnový polystyren i minerální vlna mají své výhody. Oba lze využít na nové i rekonstruované domy. Existují mezi nimi i rozdíly.

Pěnový polystyren

Tento materiál se vyznačuje velmi nízkou nasákavostí, díky čemuž neztrácí tepelně izolační vlastnosti. Pěnový polystyren je velice lehký, má dobré mechanické vlastnosti a neobsahuje žádné škodlivé látky. U tohoto druhu materiálu je však nízká zvuková izolace a nízký součinitel prostupu vodních par. To znamená, že se pěnový polystyren při vyšších teplotách nad 80 ºC poškozuje.

Minerální vlna

Minerální vlna je odolná vůči vysokým teplotám, proto je také klasifikována jako nehořlavý materiál, který je odolný proti většině chemických látek. Součinitel prostupu vodních par je u tohoto materiálu velmi vysoký a mají také dobrou akustickou izolaci. Desky z minerální vlny však mají také své nevýhody – jsou značně těžké, mají malou tuhost a nízkou pevnost.

Příprava podkladu

Ještě než se provede samotná sanace, je nutné připravit podklad pro realizaci. To znamená, že se zjistí kvalita stávajícího podkladu.  Ten musí být rovný, nosný, suchý a zbavený všeho, co snižuje přídržnost. Dále je nutné také otestovat nosnost podkladu.

Realizace zateplení fasády

Poté se přichází k samotné aplikaci izolačních desek a tedy zateplení fasády. Nejdříve se na jednotlivé desky aplikuje tenká vrstva lepicí malty. Po nanesení se izolační deska přiloží na podklad a přitlačí pomocí dlouhé hladítka. Jednotlivé desky se lepí odspodu, jedna vedle druhé na vazbu a na sraz. Okolo oken se izolační desky lepí tak, aby spára neprobíhala v rozích oken nebo jiných otvorů, které jsou ve fasádě. Díky tomu nedojde k popraskání ochranné vrstvy i omítky. Po nalepení je důležité odstranit z bočních hran zbytky lepicí malty. 

Po nalepení izolačních desek je dále důležité zaplnit mezery mezi nimi. Pokud jsou spáry širší než 2 cm, vyplňují se materiálem, ze kterých je vyrobena izolace. U menších spár se pak používá polyuretanová pěna. 

Vyrovnání povrchu a aplikace malty

Když dojde k vytvrzení lepicí malty, je nutné izolační desky vyrovnat. Díky tomuto vyrovnání se odstraní případné nerovnosti. Poté se desky ještě ukotvují. Na povrch desek se pak aplikuje první vrstva malty a na rohy budov, okenních a dveřních rámů se nainstalují rohové lišty, které slouží k ochraně. Poté dochází k lepení síťoviny a aplikaci další vrstvy malty.

Nanesení omítky

Po úplném vyschnutí podkladu se nanáší nejprve základní nátěr a poté barevný nátěr omítky. Po vyschnutí a vytvrzení omítku se uzavírají dilatační spáry pomocí tmele. Vyschlé a vytvrzelé omítky se pak ještě natírají fasádními nátěry, které se nanášejí štětcem nebo válečkem. Nezapomínejte ani na izolaci domu z vnitřní strany.