úvodní » Stavba » Základy » Jak postavit sklep?


Jak postavit sklep?

Na sklep se v dnešní době stále více zapomíná, přitom v sobě skrývá řadu výhod. Je to způsobené současnou architekturou novostaveb, staví se domy jednopatrové, kde na sklep nezbývá místo. Ale nic není ztracené. Sklep jde postavit skoro kdekoliv. V následujícím článku se dozvíte jak na to.

Zahradní sklípek vhodně doplní každou zahradu a vytvoří místo, kde můžete pěkně po ruce skladovat vypěstované ovoce nebo zeleninu. Nikdy však dohromady. To nedělá dobrotu.

Než začnete

Sklep je stavba jako každá jiná. Vyžaduje určité stavební postupy, je tedy nutné získat stavební povolení a poradit se statikem a projektantem.

Prvním na co je nutné myslet, by mělo být, k jakému účelu bude sklep využíván. Zda bude sloužit jen jako úložiště potraviny a zavařeniny nebo bude určen jako místo pro odpočinek a zábavu. Na základě účelnosti se následně volí design, velikost, stavební materiál.

Je dobré míti vždy na vědomí, že sklep je na celý život. Velký důraz je tak kladen na schody. Není dobré je mít příliš příkré a dosti široké. Ideálním materiálem je beton, který nepodléhá přírodním vlivům, jako dřevo.

Místo pro sklep

Pozemek je vhodný pro výstavbu sklepu, pokud není v blízkosti velkého vodního toku. Další vodou, na kterou si musíte dát pozor, je spodní voda. Pokud se ukáže, že se voda v ostatních sklepech stále zvyšuje, nemá smysl sklep stavět, ztratil by tak svou funkčnost. Sklep se může postavit, kdekoliv se dá kopat do hloubky. Lepší je, když se pozemek svažuje, není ale problém ho vystavit i na úplné rovině.

Na druhou stranu však není vhodné zahájit stavbu pod svahem, na němž už stojí jiná stavba – nutné zpevňování a zajišťování před ujížděním obvykle vyjde dráž než celý sklípek.

Od základů

Základním technickým krokem je vykopání základů. Důležitá je hloubka, ta by měly být alespoň pár metrů, pokud bude sloužit pouze na potraviny. U sklepa, který bude sloužit jako další místnost by to mělo být na výšku člověka, kolem 2metrů.

Stěny sklepu

Existují dvě varianty, jako z čeho se stěny dají postavit. Využít betonu, který je rychlý, nenáročný a málo riskantní, ale o to hůře vypadající. Nebo zvolit dražší a náročnější variantu, a to vyzdít, kamenem nebo cihlou, ovšem výsledek je daleko více příjemný na pohled.

Strop

I při výběru strop je na výběr. Sklepu, který slouží na potraviny, postačí strop plochý. Může bát z betonu, oceli nebo dřeva. Pokud bude ovšem sklep sloužit jako místnost na odpočinek, vhodnějším stropem bude klenba. Její vytvoření je sice náročnější, ale dotvoří tak atmosféru sklepa.

Izolace proti vlhkosti

Sklep je stavba obklopená zeminou, proto by měla být odizolována proti podzemní i zemní vlhkosti. Izolační materiál by měl zabránit pronikání vody a růstu podzemní vegetace. Je na výběr ze dvou možností:

  • Využitím klasického izolačního pásu, stejně jako u izolace základů domu, izolace se pak tepelně zateplí proti mrazu a obsype se zeminou.
  • Využitím přírodní izolace je za pomocí čistého jílu, minimálně 50cm vrstvou, přes jíl se nedostane voda do sklepa. Na jílovou vrstvu je nutné posypat štěrkovou frakcí 4 -8 mm, a to v 15-20 cm vrstvě. Pro ubránění se před florou se vyplatí použít geotextilii, která zabrání prorůstání kořenů.

Při vrstvení izolace sklepa se tak vytváří i tepelná izolace. Při vytvoření více jak 90-ti cm vrstvy vzniká nezámrzná hloubka, a tím tak nevznikne rosný bod. Drenážní roury je vhodné položit po třech stranách základu (strana u dveří je do spádu pryč od sklípku), aby zachycovaly větší nápory dešťové nebo podpovrchové vody.

Větrání

Ve sklepě musí docházet k cirkulaci vzduchu. Je nutné vytvořit větrací kanál, který bude napojen na nepoužívaný komín nebo bude ústit na fasádu domu. V podlaze by měla být propustná část pro vodní páry. Sníží se tak celková vlhkost sklepa.