úvodní » Stavba » Střechy » Kdy už je načase rekonstruovat střechu?


Kdy už je načase rekonstruovat střechu?

Střecha se většinou rekonstruuje kvůli špatnému stavu střešní krytiny, nebo že se majitelé rozhodli pro větší obytnou plochu, a to tím, že vytvoří podkroví. V obou případech je dobré navštívit stavební úřad sdělit mu své plány a zjisti si informace, která povolení budou potřeba. Co vše je ještě potřeba se dočtete v našem článku.

Stavební úřad

Díky návštěvě stavebního úřadu zjistíte, jaká povolení jsou potřeba pro opravy a rekonstrukce střech. Také je důležité zjistit, jaké jsou místní regulativy a to se týká především typu a barevnosti střešní krytiny. Regulativy hrají důležitou roli především u památkově chráněných objektů nebo u domů, které stojí v chráněné krajinné oblasti. V takových oblastech platí přísnější pravidla.

Kdy je nutné žádat o povolení?

Při výměně střešní krytiny za stejnou nebo zateplení střech stačí zajít na stavební úřad a nahlásit udržovací práce. Pokud ovšem máte v plánu celou střechu zdvihnout, měnit její tvar, přidat vikýře apod., pak se bude jednat a o delší administrativní proces - územní řízení. 

Uzemní řízení zkoumá vliv změn stavby na její okolí, dále je potřeba si zařídit územní rozhodnutí, stavební řízení a také stavební povolení. O stavební povolení musíte žádat i v případě zásahů do nosných konstrukcí, měníte stabilitu nebo požární bezpečnost stavby nebo může hrozit, že stavba ohrozí životní prostředí nebo zdraví osob.

Jak na rekonstrukce střechy?

Bydlení v podkroví

Obydlení podkroví je kvalifikováno jako změna užívání stavby nebo části stavby. Stejně tak je vnímána jakákoliv změna konstrukce krovu, která je brána jako zásah do nosných konstrukcí. U zvyšování střechy se může také stát, že stavební úřad může podat negativní stanovisko, protože se navrhovaná stavba může dotýkat práv sousedů.

Kdy už je načase rekonstruovat?

Důležité je stav střech důkladně analyzovat, tedy zjisti v čem spočívá a v jaký je rozsah případných poškození. Není složité poznat, v jakých místech do domu zatéká, pokud se jedná o střechu zespoda přístupnou. Pokud je to ovšem střecha poskládaná z více vrstev, jako je pojistná hydroizolační a parotěsná folie, tepelná izolace, sádrokarton, je zjišťování zatékání horší.

Proto je lepší k odhalení příčin pozvat odborníka, který má s posuzováním zkušenosti a také má k dispozici průzkumné sondy, které příčiny odhalí. Odborníkem může být pokrývač, klempíř, projektant nebo specializovaný prodejce střešních krytin.

Rekonstruovat po částech nebo celou střechu?

Pokud odborník určil místa, která jsou problematická nabízejí se dvě možnosti řešení. Prvním je opravit pouze problematické části, ale je nutné najít stejný typ střešní krytiny, což může být někdy problém.

Druhým řešením je vyměnit střešní krytinu kompletně. Tím se paradoxně mohou snížit náklady za rekonstrukci, jelikož se může sehnat krytina použitelná na stávající rozteč a latě se nebudou muset měnit. 

Pokud už se pustíte do kompletní rekonstrukce střechy, zvažte možnost dvoupláštové střechy. To spočívá ve vytrhání stávajícího laťování a na krokve položit pojistnou hydroizolaci, na tu kontralatě, pak latě a na závěr krytinu. Taková dvouplášťová odvětrávaná střecha je výrazně funkčnější než střecha jednopláštová.