úvodní » Stavba » Stavební materiály » Cihly a zdící materiály


Cihly a zdící materiály

Cihla je základní stavební materiál již celá tisíciletí. Dodnes se cihla řadí mezi nejvyužívanější zdící materiál. Pravdou je, že musela projít vývojem, aby byla stále konkurence schopná. Hlavně díky ohni, získala vlastnosti, jako stálost tvaru, pevnost, nasákavost. Současný trh nabízí i jiné možnosti jako beton nebo sendvičové panely. Jak se od sebe zdící materiály liší, jejich základní vlastnosti a vhodné použití, vám prozradí následující článek.

Zdivo

Zděné konstrukce jsou u nás stále nejvíce využívané. Zdivo vzniká skládáním přírodních nebo umělých staviv. Jednotlivé prvky se k sobě pojí maltou, stavebními lepidly nebo speciální polyeuretanovou pěnou. Celková funkčnost konečného zdiva záleží na kombinaci výběru zdiva a spojovacích materiálů.

Co musí zdící materiál splňovat?

Všechny druhy zdících materiálů by měly splňovat základní stavební vlastnosti, aby bylo výsledné zdivo funkční.

 • Tepelný odpor
 • Pevnost
 • Zdravé mikroklima
 • Akumulaci tepla
 • Difúzi vodních par
 • Nehořlavost

Dále by se při výběru vhodného stavebního matriálu mělo hledět, zda není zdravotné závadný, dokáže zabránit hluku a jsou odolné vůči vnějším vlivům.

Komplexní stavební systém

Stavby, které jsou prováděny na klíč nebo svépomocí často využívají tzv. komplexní stavební systém, který obsahuje veškeré potřebné složky ke stavbě i s návodem. Zahrnuje cihly, tvárnice nebo bloky i s omítkou, fasádou, izolací, lepidlem a dalších prvků. Důležité je, aby byl přesně dodržen, výrobcem garantovaný a prověřený, technologický postup. Díky tomu bude dosaženo největší kvality i vlastností zdicího materiálu a vyhne se tak případným statickým, technický nebo projekčním problémům.

Cihla

Cihla je klasickým zdicím materiálem. Obecně splňuje veškeré požadované vlastnosti. Cihly se rozlišují na základě počtu a tvaru otvorů, odlehčením hmoty drobnými póry, velikostí tvarovky nebo systémem zabednění.  Současný trh nabízí několik druhů cihel, vhodných pro obvodové i vnitřní zdivo. Základní druhy jsou

 • Pálená cihla plněná izolantem, kdy pak není nutné zdivo dodatečně tepelně zateplovat
 • Vápenopískové cihly jsou vyráběné z vápna a přírodního křemičitého písku, cihly jsou mrazuvzdorné s nízkou nasákavostí
 • Duté cihly se hodí do konstrukcí, které potřebují odlehčit

Spojovací materiály

U cihel velice záleží na druhu keramických bloků a spojovacím materiálem. Významnou roli sehrává šířka spáry, postupem času se spojovací spáry zúžila na minimum. I spojovací matriály prošly vývojem a od malty přes lepidla, se došlo až k PUR - pěně, díky které odpadá mokrý proces výstavby a tím se eliminuje vznik vlhkosti.

Porobeton

Porobetonové tvárnice jsou vynikající díky telené izolaci a nízkým difuzním odporem. Tyto tvárnice z lehkého betonu jsou ekologicky neškodné, nehořlavé mrazuvzdorné a dobře zvukotěsné. Tvárnice z porobetonu mají nízkou hmotnost, lehce se opracovávají, řežou, brousí, urychlují stavební práce. Vhodný je na stavbu příček, překladů nebo stropních dílců. Kvůli nižší pevnosti v tlaku se doporučuje na stavbu rodinných jednopatrových domů.

Porobetonové tvárnice se liší podle druhu použitého plniva, které výrazně ovlivňuje jejich vlastnosti.

 • Pískovitá báze – YTONG
 • Popílková báze – QPOR

Sendvičový panel

Montovaný systém je nejvíce využívaný ve výstavbě domu na klíč především u dřevostaveb. Základ systému je sendvičový panel vyplněný izolací a opláštěný dřevotřískou. U takového postupu se úplně vyhýbá mokrému procesu a celková doba výstavby je kratší.