úvodní » Stavba » Projekt a příprava stavby » Projekt a příprava stavby rodinného domu


Projekt a příprava stavby rodinného domu

Jste-li již vlastníky vhodného pozemku pro Vaši stavbu, učinili jste první krok k její úspěšné realizaci. Nyní se pojďme stručně podívat, co Vás před samotnou výstavbou ještě čeká. Příprava stavby a tvorba projektové dokumentace je poměrně složitý proces, který má však zásadní vliv na úspěšný výsledek Vašeho úsilí. Je proto vhodné mu věnovat dostatek času a dodržet potřebná nařízení a požadavky jak ze strany legislativy, tak i municipality.  

Výběr projektanta

Výběr vhodného projektanta je klíčový pro úspěch Vašeho stavebního snažení a zajištění spokojenosti. Velkým přínosem jsou kladné reference od známých, kteří stavěli před Vámi. Zeptejte se rovněž bývalých zákazníků vybrané projektové kanceláře, jak jsou spokojeni. Při vlastních jednáních by neměl projektant zákazníkovi diktovat, nýbrž s ním diskutovat, hledat možnosti řešení a včas upozorňovat na výhody i nevýhody to či onoho typu řešení.

Doporučení:

  • Definujte, co po projektantovi požadujete
  • Nechte si předložit varianty možného řešení projektové dokumentace ve zněních zákona
  • Projektant by měl předložit návrh smluvní ceny projektu (ideálně s uvedením jednotlivých fází)
  • Obecně platí, že konečnou cenu nelze od původně sjednané změnit o více než 10%

Typy projektů

Projekt stavby se řídí ustanovením vyhlášky 62/2013 Sb. Pro stavební řízení a stavbu se provádí dokumentace ve třech stupních. Projekt pro územní řízení (DUR), projekt pro ohlášení stavy nebo stavební povolení (DSP) a projekt prováděcí (DPS). Kdy je který projekt potřeba určuje Stavební zákon 183/2006 Sb. Pro většinu staveb se spojuje územní řízení a stavební povolení (ohlášení stavby) a postačuje zpracovat pouze jednu projektovou dokumentaci.

Projekt DUR slouží pro jednání s úřady a správci sítí. V případě stavby rodinných domů není většinou tato část dokumentace zpracována, jelikož je územní řízení spojováno se stavebním. DSP řeší stavbu do stádia, aby měl stavební úřad k dispozici veškeré informace a mohl rozhodnout a vydání stavebního povolení. DPS projekty rozpracovávají stavební projekt do detailů, důležité pro ty, kteří chtějí, aby byla stavba jednoznačně definována předem a nebyl dán velký prostor pro změny.

U menších staveb může být vhodné zpracovat tzv. jednostupňovou dokumentaci v rozsahu, který v sobě zahrnuje oba výše popsané typy projektů DSP+DPS. Zpracování tohoto typu dokumentace je dostatečné pro posouzení ve stavebním řízení a je rovněž bez dalších úprav použitelná pro další realizaci stavby.

Podklady pro projekt

Klíčových podkladů pro přípravu a zpracování projektu existuje velké množství. Jejich typ a počet vyplývá z povahy stavby a konkrétního pozemku. Vždy záleží na domluvě, zda podklady zpracuje projektant či zda je budete muset dodat. V průběhu realizace projektové dokumentace se můžete setkat s požadavky na následující podklady:

  • Vyznačení inženýrských sítí
  • Doklad o vlastnictví pozemku
  • Zaměření pozemku
  • Radonový průzkum
  • Geologický průzkum
  • Kanalizace

Studie stavby

Jedná se o prvotní náhled budovy. Můžeme říci, že se jedná o zhmotnění představ majitele o budoucí stavbě. Projektant v této fázi začne zkoumat, co od stavby očekáváte, jaké jsou Vaše požadavky, a začne klást řadu otázek. Malý či velký dům? Patrový či přízemní? Jednoduchý nebo členitý? Jaký vedete životní styl? Počet a věk členů domácnosti? Váš rozpočet? Jaký máte pozemek?

Studie stavby je rovněž dobrým podkladem pro přípravu jednání se stavebním úřadem, vedení územního řízení a především je dobrým podkladem pro první kalkulaci ceny domu. Studie je rovněž doprovázena vizualizací projektu pro lepší představu o proporcích stavby v prostoru.

Požárně bezpečnostní řešení

Tato část projektové dokumentace je její nedílnou součástí. K jejímu vypracování je oprávněn pouze inženýr popř. technik autorizovaný pro specializaci požární bezpečnost staveb dle příslušného zákona. Výsledky šetření zásadně ovlivňují umístění stavby na pozemku, použití a provedení stavebních konstrukcí. Tato část projektu může výrazně ovlivnit cenu stavby a má rovněž zásadní vliv na její okolí.

Plán kontrol stavby

Plán kontrol stavby identifikuje rozhodující technologické celky na stavbě, které musí být posouzeny stavebním úřadem, zda jsou provedeny dle schválené projektové dokumentace.  Např. se jedná o dokončené základy, které je stavební úřad povinen zkontrolovat před jejich zakrytím a dalším pokračováním stavby.

Energetický štítek budovy

Štítek energetické náročnosti si můžete představit jako certifikát, který informuje o tom, jakou má Vaše nemovitost spotřebu energií. Jeho provedení je stejné jako u domácích spotřebičů. Stavby by se měli pohybovat v rozmezí A až C. Stavby označené jako D až G jsou již nehospodárné. Energetické štítky jsou povinné od roku 2013 k novým budovám, při prodeji, pronájmu či větší přestavbě.

Energetické štítky budov