úvodní » Stavba » Projekt a příprava stavby » Jak na stavební povolení?


Jak na stavební povolení?

Ať už bydlíte v rodinném domě nebo v bytě, čekají vás jednou za čas větší či menší stavební úpravy. S tím se pojí požadavek na ohlášení plánovaných stavebních úprav stavebnímu úřadu. Od roku 2013 platí nová verze stavebního zákona, kdy více staveb můžete stavět úplně bez stavebního povolení, ale také se výrazně zvýšily poplatky za stavební řízení.

V první řadě je důležité vědět, kdy je potřeba stavební povolení a kdy stačí ohlášení stavby. Ohlášení je jakási zjednodušená verze stavebního povolení a lze ho získat rychleji. Stavební povolení se týká větších staveb, ale může být potřeba i při rekonstrukci bytu, pokud zasahujete do nosných stěn domu.

Ohlášení u staveb stačí, pokud se jedná o:

  • Dům s rozlohou maximálně 150m2, nejvýše dvě nadzemní podlaží, podkroví a sklep
  • Stavební úpravy, které nezasahují do nosných konstrukcí stavby, nemění její vzhled
  • Opěrné zdi do výšky 1m, které hraničí s veřejným prostranstvím

Stavební povolení je nutné:

  • Dům o rozloze větší než 150m2
  • Úpravy, při kterých se zasahuje do nosných zdí

Stavby bez ohlášení a bez povolení stavebního úřadu:

  • Stavba o jednom nadzemním podlaží do 25m2, do 5m výšky
  • Zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40m2

Jak vyřídit stavební povolení?

Pokud žádáte o stavební povolení, je potřeba žádat o územní souhlas. Pokud ostatní zúčastněné strany zvolí zamítavé stanovisko (např. sousedi), je nutné zahájit územní řízení. Toto řízení je oznámeno veřejnou vyhláškou. Po projednání je výsledek územního řízení opět zveřejněn veřejnou vyhláškou po dobu jednoho měsíce. Poté nabyde územní řízení právní moci.

Samotné územní řízení může trvat až 3 měsíce a teprve potom můžete přistoupit k žádosti o stavební povolení, k němuž se váže 60-ti denní lhůta.

Kvůli novele stavebního zákona se výrazně zvýšily vybrané správní poplatky. Za stavební povolení na dům si připlatíte až dvaceti násobek. Stavební povolení na dům zdražilo z 300 korun na 5000 korun

Co je potřeba ke stavebnímu povolení:

  • Formulář žádosti (vyzvednout lze na stavebním úřadě nebo se stáhne z internetu)
  • okumentace pro stavební povolení – projektová dokumentace zpracovaná projektantem, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby, dokladovou část, zásady organizace výstavby a dokumentaci objektů
  • Vyjádření dotčených orgánů a souhlas sousedů

Jak dlouho platí stavební povolení?

Stavební povolení platí od té doby, kdy nabylo právní moci a to po dobu dvou let. Stavební povolení pozbývá platnost, pokud v této lhůtě není započato s prováděním stavby. V případě, že se blíží doba, kdy vám vyprší platnost souhlasu, a vy jste nemohli započít stavbu, je možnost podat na příslušném stavebním úřadě žádost o prodloužení stavebního povolení.

Na žádosti musí být uvedeno jméno stavebníka, název stavby, místo stavby, stavební povolení, seznam účastníků řízení, termín prodloužení platnosti povolení a důvody, kvůli kterým nebyla stavba započata. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení stojí 1000 korun od roku 2013.