úvodní » Stavba » Okna a dveře » Jak seřídit plastová okna?


Jak seřídit plastová okna?

Plastová okna dnes najdeme ve spoustě domů a bytů. Jsou velmi oblíbená pro svou dlouhodobou životnost a poměrně jednoduchou údržbu. I když jsou plastová okna precizně vyrobena, namontována a seřízena, může dojít k jejich posunům a změnám, a to vlivem klimatických podmínek, teplotními změnami, ale také častým používáním nebo nešetrným zacházením.

Kdy nechat plastová okna seřídit?

Pokud začne okno drhnout nebo půjde špatně zavírat, bude nutné ho seřídit. Seřízení oken by se ovšem nemělo provádět jen v případě komplikací nebo výskytu problému. Výrobci a prodejci plastových oken se shodují, že plastová okna je třeba seřídit dvakrát do roka - na jaře a na podzim.

Jak už bylo řečeno, na okna neustále působí různorodé počasí a teplotní změny, časté zatěžování kování nebo nešetrné zacházení, což má za následek drhnutí při zavírání či otvírání, jeho nedoléhání, apod. Tím, že okna seřídíte a budou opět sedět, prodloužíte jejich životnost a zároveň se postaráte o menší úniky tepla, čímž potěšíte rodinný rozpočet.

Postup seřízení oken

  1. Výškové seřízení křídla vůči rámu - K seřízení křídla ve svislé ose je nutné použít stavěcí šroub, který se nachází v dolním závěsu (roh křídla). K seřízení použijeme imbusový klíč číslo 4 (4 mm). Pokud budeme klíčem, zároveň také se šroubem, otáčet ve směru hodinových ručiček, bude se křídlo posouvat směrem nahoru. Otáčením šroubu proti směru hodinových ručiček se křídlo posune směrem dolů.
  2. Stranové seřízení křídla vůči rámu (dolní část) - K seřízení křídla ve vodorovné ose ve spodní části slouží stavěcí šroub v dolním závěsu. K seřízení opět použijeme imbusový klíč číslo 4. Otáčením klíče i šroubu po směru hodinových ručiček se křídlo posune směrem k závěsu. V opačném případě, proti směru hodinových ručiček, se bude křídlo posouvat od závěsu.
  3. Stranové seřízení křídla vůči rámu (horní část) - K seřízení horní části křídla ve vodorovné ose slouží šroub v horním závěsu. Horní závěs se vždy seřizuje v otevřené poloze a k seřízení budeme potřebovat imbusový klíč číslo 4. Jestliže otočíme klíčem po směru hodinových ručiček, křídlo se posune směrem k závěsu. Při otáčení proti směru hodinových ručiček se křídlo posune od závěsu.

Seřízení plastových oken

Při montáží jsou plastová okna seřízena odbornou firmou. Další seřízení mohou opět provést odborníci nebo se o to můžete pokusit sami. Každý, alespoň průměrně manuálně zručný člověk, je dokáže hravě seřídit. Pokud si na seřízení sami netroufáte, zavolejte si na pomoc odborníky.