úvodní » Stavba » Komíny a vytápění » Jaké tepelné čerpadlo?


Jaké tepelné čerpadlo?

Každým rokem neustále rostou ceny za energie nahoru. Mnoho  lidí tento problém řeší a hledají tak levnější variantu, díky které byste si dostatečně vytopily byt a zároveň byste ušetřili náklady za energie (až 70 ºC).

Princip tepelných čerpadel 

Princip tepelných čerpadel není nijak složitý. Dalo by se říct, že fungují na stejné principu jako chladničky – ta odebírá teplo z potravin a tím je pak ochlazuje. Tepelné čerpadlo zase odebírá teplo vodě, vzduchu nebo zemi a díky topení či podlahovému vytápění celý objekt vytápí.

Účinnost tepelných čerpadel 

Účinnost tepelných čerpadel je opravdu vysoká, někdy dosahuje až 300%. Jinými slovy to znamená, že na každou jednotku energie, která je spotřebovaná tepelným čerpadlem za provozu, připadají tři nebo více jednotek tepla, které je generované pro použití v budově. Na rozdíl od klasických topných soustav, které teplo získávají z fosilních paliv, jsou tepelná čerpadla mnohem účinnější, neboť ty získávají teplo z vnějšího vzduchu. 

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Dalo by se říct, že tepelné čerpadlo funguje ve 4 krocích:

 • Vypařování – první fáze je vypařování,  při kterém chladivo obsažené v tepelné čerpadle odebírá teplo ze vzduchu, vody nebo země a tím změní skupenství z kapalného na plynné, které se následně odpaří
 • Komprese – kompresor v tepelné čerpadle stlačí plynné chladivo, díky kompresi dojde ke znásobení teplotní hladiny (kolem 80 ºC)
 • Kondenzace – v této fázi dochází k tomu, že zahřáté chladivo předá teplo vodě v radiátorech, která se následně ochladí a zkondenzuje, radiátory pak toto teplo pustí do místnosti a ochlazená voda se vrací zpět k druhému výměníku kvůli opětovnému ohřátí
 • Expanze – v poslední fázi chladivo putuje průchodem přes expanzní ventil zpět k prvnímu výměníky, kde se znovu ohřeje

Tento princip se neustále opakuje. 

Typy tepelných čerpadel 

Tepelná čerpadla jsou na našem trhu dostupná v mnoha typech. Nejčastěji využívané jsou typy tepelných čerpadel:

 • vzduch/voda
 • země/voda
 • voda/voda

Tepelné čerpadlo typu vzduch/voda

Jedná se o perspektivní zdroj energie pro vytápění a ohřev vody, které pracuje s minimální spotřebou vstupní energie. Toto tepelné čerpadlo odebírá teplo ze vzduchu, které následně přeměňuje na energii a to za použití speciálních chladiv. Pomocí této energie dochází k vytápění nebo ohřevu vody. 

Výhody typu vzduch/voda:

 • nízké provozní náklady
 • rychlá a jednoduchá instalace
 • vhodný pro vytápění bazénů
 • šetrný k životnímu prostředí 

Tepelné čerpadlo typu vzduch/voda odebírá teplo z venkovních vzduchu i v chladném zimním období. Při používání v nižších teplotách není tepelné čerpadlo příliš efektivní, ale i přesto se jeho použití vyplatí. 

Tepelné čerpadlo typu země/voda 

Tento druh tepelného čerpadla pracuje na rozdíl od ostatních typů na jiném principu. Základ je tvořen několik set metrů dlouhou trubkou, která se nazývá zemní kolektor. V této trubce koluje nemrznoucí směs. Ta se díky průchodu v zemi ohřívá. Poté putuje do výměníku, kde se odebere teplo a ochlazená směs znovu namíří do kolektoru k opětovnému zahřátí.

Výhody typu země/voda:

 • stálý zdroj tepla i při nízkých venkovních teplotách
 • vrty je možné provést i u malého pozemku
 • možnost letního chlazení

Tepelné čerpadlo typu voda/voda 

Tepelné čerpadlo typu voda/voda odebírá teplo ze spodní nebo z geotermální vody. Voda je nejčastěji čerpána ze studny a to do výměníku tepelného čerpadla, a poté následně vrácena zpět do země.

Výhody typu voda/voda:

 • dosahují nejvyšších topných faktorů
 • nižší investiční náklady oproti čerpadly s vrty

Tento typ tepelného čerpadla doporučujeme nainstalovat v komerčních nebo obecních objektech.

Jaká je návratnost při pořízení?

Zvažujete-li instalaci, zjistěte si ještě předtím návratnost tepelného čerpadla a porovnejte to s jinou variantou vytápění. Tepelné čerpadlo není pouhým zdrojem tepla. Je to zařízení, která vám ušetří náklady za energie.