úvodní » Stavba » Fasády, omítky a obklady » Jak opravit starou vnitřní omítku?


Jak opravit starou vnitřní omítku?

Pokud jste se rozhodli pro rekonstrukci interiéru, pak jedním z vašich prvních kroků bude také renovace stěn a s tím spojená oprava vnitřních omítek. Na ty sice nejsou kladeny tak vysoké nároky jako na omítky vnější, přesto je jejich úprava velmi důležitým krokem. Vnitřní omítky chrání zdivo před mechanickým porušením, zlepšují technické vlastnosti konstrukce a mají například tepelně izolační, protipožární nebo antistatické funkce.

První krok – výběr omítky

Před výběrem a nanesením omítky je třeba zohlednit několik aspektů:

 • účel a využití místnosti
 • rovinnost podkladu
 • materiál konstrukce, která je určena k omítnutí
 • požadovaný vzhled
 • nákladovou cenu

Dnešní trh umožňuje vybrat si omítku přesně „na míru“ vašim nárokům a požadavkům konkrétní stavební konstrukce.

Typy omítek

Jak již bylo řečeno, v dnešní době je možné nalézt omítky a omítkové směsi pro každý typ zdiva. Vnitřní omítky rozdělujeme do tří základních skupin:

 • podle použitých materiálů – cementové, vápenné, vápenocementové, sádrové, vápenosádrové, z plastů, speciální apod. 
 • podle počtu vrstev – jednovrstvé, dvouvrstvé, vícevrstvé 
 • podle úpravy a opracování povrchu – hladké, vyhlazené, hrubé, škrábané, stříkané apod.

Pokud jsme uvážily všechny požadavky a typ omítky máte vybraný, je načase, vrhnout se do samotných oprav.

Druhý krok – úpravy před nanesením omítky

Ze všeho nejdůležitější je odstranění všech nepevných částí omítky a otlučení míst, která nám při poklepu budou znít dutě. Spáry obnaženého zdiva oškrabeme do hloubky 1 – 2 cm a následně celou plochu dočistíme tlakovou vodou. Na takto připravený podklad provedeme postřik z řídké cementové malty – špric. Pokud je součástí stěny například betonový překlad, na kterém by omítka nemusela dobře držet, zakrývá se tato část kovovým pletivem a špric nahodíme až následně na pletivo. Poté už můžeme přejít k nanesení první vrstvy nové omítky.

Třetí krok – jádrová omítka a štuk

Jádrová omítka

Na připravený povrch, který byl špricem záměrně zdrsněn, nanášíme vrstvu jádrové omítky. Jádrová omítka nám slouží pro dokonalé vyrovnání povrchu a kvalita této vrstvy do značné míry ovlivňuje jakost celé omítky. Jestliže jádro nanášíme v několika vrstvách, povrch každé předchozí vrstvy zdrsníme. Následující vrstvu naneseme až po zaschnutí předchozí vrstvy. To poznáme tak, že předešlá vrstva zbělá.

Štuková vrstva

Štuková vrstva je závěrečnou vrstvou, která se nanáší až po dostatečném ztuhnutí a utvrzení jádrové omítky. Velmi jemná štuková malta nám pomůže docílit co nejhladšího povrchu. Po nahození se uhlazuje dřevěným či ocelovým hladítkem, a jakmile dojde k zavadnutí, uhladíme ji plstí. Štuková vrstva slouží jako podklad pro malbu, další nátěry nebo tapety.

Abychom dosáhli kvalitního výsledku, je vhodné dodržet několik základních doporučení a postupů:

 • používat certifikované materiály, které jsou vhodné pro náš typ konstrukce
 • dodržovat technologické postupy stanovené výrobcem 
 • být trpělivý – nechávat vrstvy dostatečně zatuhnout
 • dvakrát měř, jednou řež – kvalitně připravený podklad, očištění a zarovnání vrstev
 • a strop je na prvním místě!